Image Alt

Mentorschap

De instelling van mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen niet meer zelfstandig kunnen behartigen. Het gaat hierbij niet over goederen of geld, maar om beslissingen die genomen moeten worden over de gezondheid en het welzijn, denk hier bijvoorbeeld aan verpleging, behandeling, begeleiding of verzorging.

De mentor neemt dan, zoveel mogelijk samen met de cliënt, deze beslissing.

Bereik ons op: +31 55 843 00 55