Telefonisch spreekuur / Maandag – Donderdag / 09:00 – 12:00

Bel voor een afspraak: +31 55 843 00 55
Image Alt

Bewindvoering

Heeft u moeite of kent u iemand die problemen heeft met het beheer van de financiën? Of kunt u door omstandigheden uw rekeningen niet meer betalen en lopen uw schulden op?

Dan kan beschermingsbewind een oplossing zijn. De Regt Bewind B.V. kan u daarbij helpen

Wanneer u overweegt bewindvoering, mentorschap of curatele aan te vragen, kunt u een afspraak maken voor een gratis intakegesprek. Wij leggen uit welke stappen u kunt ondernemen.

Bereik ons op: +31 55 843 00 55

Beschermingsbewind

Soms is iemand door een psychische of lichamelijke beperking niet in staat zijn of haar eigen financiën zelfstandig te regelen. Dan kan beschermingsbewind een oplossing zijn.

Schuldenbewind

Soms is iemand door (problematische) schulden in een financieel uitzichtloze situatie gekomen. Dan is het ook mogelijk beschermingsbewind aan te vragen. De bewindvoerder begint met het stabiliseren van de financiën, zodat alle vaste lasten betaald kunnen worden. Zodra de financiële situatie stabiel is, wordt er gekeken of de cliënt aangemeld kan worden bij schuldhulpverlening om de schulden te regelen.

Testamentair bewind

Soms kan het zijn dat iemand (erflater) het noodzakelijk acht zijn of haar nalatenschap onder bewind te laten stellen. De erflater kiest dan om in zijn of haar testament een bewindvoerder te benoemen, die het erfvermogen beheert.

Vermogensbewind

Vermogensbewind is ook een beschermingsmaatregel, maar vereist specifieke kennis op het gebied van vermogensregie. Ons kantoor heeft gespecialiseerde medewerkers op de diverse specifieke gebieden van bewindvoering. Dit om onverantwoord beheer van het vermogen te voorkomen. Zeker hier is het belangrijk om verantwoording af te leggen aan de rechthebbende, onder toezicht van de kantonrechter.