Telefonisch spreekuur / Maandag – Donderdag / 09:00 – 12:00

Bel voor een afspraak: +31 55 843 00 55
Image Alt

Mentorschap

Mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen, die niet over geld of goederen gaan, niet meer zelf kunnen behartigen. Denk aan dementerenden, verstandelijk gehandicapten en psychiatrische of comateuze patiënten. Het gaat dan vooral om beslissingen die genomen moeten worden over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. De mentor neemt dan de beslissing, zoveel mogelijk samen met de betrokkene. Bijvoorbeeld als deze moet kiezen tussen wel of niet zelfstandig blijven wonen of als het gaat om een medische behandeling. Het mentorschap wordt niet openbaar gemaakt en er wordt geen centraal register van bijgehouden.

De mentor neemt dus beslissingen op het persoonlijke vlak en heeft de plicht om de persoon zoveel mogelijk zelf te laten beslissen en om een zelfstandig optreden te bevorderen. De mentor houdt ook op andere gebieden op het persoonlijk vlak de belangen in de gaten en geeft raad. Bijvoorbeeld over een echtscheiding of de omgang met bepaalde mensen. De mentor moet instemmen met het zorg- en behandelplan.

Degene die een mentor heeft blijft handelingsbekwaam en kan in principe zijn eigen financiële zaken behartigen. Alleen iemand van 18 jaar of ouder kan een mentor krijgen. Ons kantoor kan mentorschap voor u aanvragen bij de rechter.